0

کترینگ فرد

سفارش می پذیرد منو کترینگ فرد

پیشنهاد ویژه

اطلاعات رستوران

کترینگ فرد

200 واحد صدف

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -16:00 20:00 -23:00
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید