0

کره کباب ( گلستان )

سفارش می پذیرد منوی کره کباب 2 ( گلستان )

پیشنهاد ویژه

اطلاعات رستوران

کره کباب ( گلستان )

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -00:30 12:00 -00:30
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید