0

پاشا

سفارش نمی پذیرد

پیشنهاد ویژه

اطلاعات رستوران

پاشا

سفین، پشت بازار دیپلمات

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -00:30 -
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید