0

پاشا (جدید)

سفارش می پذیرد منوی پاشا

اطلاعات رستوران

پاشا (جدید)

سفین، پشت بازار دیپلمات

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -00:30 -
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید