0

ی جای خوب! (ارسال رایگان در محدوده)

سفارش نمی پذیرد

اطلاعات رستوران

ی جای خوب! (ارسال رایگان در محدوده)

روبروی پردیس1 - پارک هنگام

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -00:30 -
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید