0

شاندیز سرسبز (جدید)

سفارش نمی پذیرد

اطلاعات رستوران

شاندیز سرسبز (جدید)

ساحل سیمرغ پارک ساحلی نیلوفر

موقعیت رستوران

ساعت کاری

13:00 -16:00 20:30 -23:30
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید