0

جوجه اناری (جدید)

سفارش می پذیرد منو جوجه اناری

اطلاعات رستوران

جوجه اناری (جدید)

صدف - ایوان مروارید

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:30 -16:45 20:00 -00:15
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید