0

فود کیش (جدید)

سفارش می پذیرد منوی فود کیش

اطلاعات رستوران

فود کیش (جدید)

میدان سنایی

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -00:00 -
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید