0

رستوران حفیظی (جدید)

سفارش می پذیرد منوی حفیظی

اطلاعات رستوران

رستوران حفیظی (جدید)

بلوار ایران - ساختمان هدیش

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -00:00 -
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید