0

دیگ چه (جدید)

سفارش نمی پذیرد

اطلاعات رستوران

دیگ چه (جدید)

200 واحدی صدف

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -17:00 -
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید