0

فود هال هشتگ#

سفارش نمی پذیرد

اطلاعات رستوران

فود هال هشتگ#

ساختمان گنجینه 2

موقعیت رستوران

ساعت کاری

13:00 -16:00 20:00 -22:30
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید