0

چاپس گریل

سفارش می پذیرد منو چاپس گریل

پیشنهاد ویژه

اطلاعات رستوران

چاپس گریل

کوروش برند سنتر

موقعیت رستوران

ساعت کاری

13:00 -00:30 -
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید