0

گیلک

سفارش می پذیرد منو گیلک

پیشنهاد ویژه

اطلاعات رستوران

گیلک

ساختمان 20 - میدان سنایی

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -16:00 20:00 -00:00
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید