0

گیلک

سفارش نمی پذیرد

اطلاعات رستوران

گیلک

ساختمان 20 - میدان سنایی

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -16:00 20:00 -23:30
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید