0

آشپزخانه پارسی

سفارش نمی پذیرد

پیشنهاد ویژه

اطلاعات رستوران

آشپزخانه پارسی

گلدیس

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -15:30 -
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید