0

دم پخت

سفارش نمی پذیرد

پیشنهاد ویژه

اطلاعات رستوران

دم پخت

سرو 8

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -23:00 -
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید