0

وقت برگر سیب زمینی شعبه سنایی

سفارش نمی پذیرد

اطلاعات رستوران

وقت برگر سیب زمینی شعبه سنایی

میدان سنایی ساختمان 20

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:30 -16:00 19:00 -00:30
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید