0

آشپزخانه جوان

سفارش نمی پذیرد

پیشنهاد ویژه

اطلاعات رستوران

آشپزخانه جوان

200 واحدی صدف

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:30 -15:45 20:00 -22:00
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید