0

کترینگ کامتینا

سفارش می پذیرد منو کامتینا

پیشنهاد ویژه

اطلاعات رستوران

کترینگ کامتینا

مجتع 20 - میدان سنایی

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -23:00 -
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید