0

خوان قجری

سفارش نمی پذیرد

پیشنهاد ویژه

اطلاعات رستوران

خوان قجری

روبروی پردیس1

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:30 -16:30 20:00 -23:30
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید