0

هزار و یک شب

سفارش نمی پذیرد

پیشنهاد ویژه

اطلاعات رستوران

هزار و یک شب

بلوار ایران - ساختمان هدیش

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -23:00 -
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید