0

چلوچی

سفارش می پذیرد منوی چلوچی

اطلاعات رستوران

چلوچی

صدف - میدان گلستان

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -20:30 -
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید