0

کترینگ پردیس2 (ارسال رایگان در محدوده)

سفارش نمی پذیرد

اطلاعات رستوران

کترینگ پردیس2 (ارسال رایگان در محدوده)

بازار پردیس 2

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:30 -22:00 -
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید