0

کره کباب (بازارچه حافظ)

سفارش نمی پذیرد

اطلاعات رستوران

کره کباب (بازارچه حافظ)

کیش - بازارچه حافظ

موقعیت رستوران

ساعت کاری

11:45 -00:30 -
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید