0

نمکدون (ارسال رایگان در محدوده)

سفارش نمی پذیرد

اطلاعات رستوران

نمکدون (ارسال رایگان در محدوده)

مابین هتل لیلیوم و ساختمان هدیش

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -17:00 20:00 -00:00
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید