0

ادویه آبادان

سفارش می پذیرد منوی ادویه آبادان

پیشنهاد ویژه

اطلاعات رستوران

ادویه آبادان

بازار پانيذ طبقه اول

موقعیت رستوران

ساعت کاری

11:45 -13:00 17:30 -22:30
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید