0

دونر فکتوری

سفارش می پذیرد منوی دونر فکتوری

اطلاعات رستوران

دونر فکتوری

پارسیس مال - طبقه دوم

موقعیت رستوران

ساعت کاری

12:00 -00:00 -
برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید